Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko za rok 2022


Działając na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DENTOMED" Anna Mikołajczyk, ul. Międzyrzecka 118, 43-382 Bielsko-Biała informuje, iż wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów rentgenodiagnostyki stomatologicznej. Kierownik jednostki organizacyjnej informuje, że prowadzona działalność związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko.

Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności oraz środowiska redukowanie narażenia na promieniowanie jonizujące u osób poddawanych badaniom i zabiegom z wykorzystaniem promieniowania, jak i u osób z ogółu ludności osiągane jest poprzez: Medyczne pracownie rentgenowskie wykonane są zgodnie z projektem i obliczeniem osłon stałych zatwierdzonym odpowiednio przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, tak aby osoby z ogółu ludności nie były narażone na dawki większe niż 1 mSv w ciąg roku w przypadku pracowni rentgenowskich. (dawka graniczna dla osób z ogółu ludności 1 mSv w ciągu roku).

Narażenie od działalności związanej ze stosowaniem aparatów RTG. Działalność prowadzona z zakresu rentgenodiagnostyki nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych oraz do zwiększenia narażenia na promieniowanie jonizujące. W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano żadnych sytuacji awaryjnych związanych ze stosowaniem promieniowanie jonizującego.

Kontakt


Godziny otwarcia

Poniedziałek 08:00 - 14:00
Wtorek 08:00 - 19:00
Środa 16:00 - 19:00
Czwartek 13:00 - 19:00
Piątek 08:00 - 18:00Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTOMED Anna Mikołajczyk

ul. Międzyrzecka 118
43-382 Bielsko-Biała
693 998 541
33 818 40 07
RODO | Polityka prywatnosci | Umów się na wizytę
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko za rok 2022

All Rights Reserved | Copyright © 2017 - 2024 | dentomed.bielsko.pl